Over

 

Pétra Vanwichelen – Geboren te Anderlecht (°1967)
Woont en werkt in Opwijk.

Studies teken-en schilderkunst:

  • Hoger Kunst Onderwijs Sint-Lucas Brussel (1990).
  • Academie Beeldende Kunsten Anderlecht (1990).

 

Pétra Vanwichelen doorbreekt het tweedimensionale kader met haar veelzijdig werk. Ze slaagt erin om op poëtische wijze zachte materialen zoals rode draad, om te zetten naar vederlichte assemblages, mixed media, tekeningen en schilderijen.  Elk werk draagt een kiem in zich van zijn vervolg. Componenten die terugkeren, gaan in dialoog me de rest van het oeuvre. Door te experimenteren met verschillende materialen onderzoekt de kunstenaar het individuele en collectieve geheugen.

Door de natuurlijke en organische grilligheid van het dynamische materiaal, ontstaan er voortdurend schakels; een beweeglijke ketting van het “altijd onderweg” zijn.  Hierin krijgen de werken hun betekenis en zingeving. Soms heeft de uitkomst een dichte structuur, al ligt de klemtoon nooit op de buitenzij of de huid van de objecten. Elk werk onthult zijn intieme karakter. Pétra Vanwichelen doet op een subtiele manier de aandacht kantelen van het materiële naar het immateriële. Het ongrijpbare, het metafysische en het vergankelijke vormen haar figuurlijke rode draad.

Januari 2020

About

 

Pétra Vanwichelen – Born in Anderlecht (°1967)
Lives and works in Opwijk.

Studies drawing and painting:

  • Master Art Education Sint-Lucas Brussels (1990).
  • Academy of Fine Arts Anderlecht (1990).

 

Pétra Vanwichelen breaks through the two-dimensional framework with her versatile work. She succeeds in poetically converting soft materials such as red thread into feather-light assemblages, mixed media, drawings and paintings. Each work contains a germ of its sequel. Recurring components enter into dialogue with the rest of the oeuvre. By experimenting with different materials, the artist investigates individual and collective memory.

Due to the natural and organic capriciousness of the dynamic material, links are constantly created; a moving chain of being “always on the move”. This is where the works acquire their meaning and purpose. Sometimes the outcome has a dense structure, although the emphasis is never on the outside or the skin of the objects. Each work reveals its intimate character. Pétra Vanwichelen subtly tilts the attention from the material to the immaterial. The elusive, the metaphysical and the transient form her figurative red thread.

January 2020